Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

Thứ sáu - 17/09/2021 16:18
Chức năng - Nhiệm vụ

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế là đơn vị trực thuộc trường trực tiếp thực hiện tổ chức, quản lý đào tạo chuyên ngành Thương mại Quốc tế thuộc ngành Kinh doanh Quốc tế
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế có các nhiệm vụ chung sau:
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
b) Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số chuyên ngành; Đề xuất những giá trị cung ứng thông qua tổ chức quá trình đào tạo triển khai thực hiện tuyên bố chuẩn đầu ra chuyên ngành và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
đ) Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung, phương pháp đảm bảo chất lượng giáo dục chuyên ngành thuộc khoa, thực hiện quy định 3 công khai với khoa và chuyên ngành đào tạo.
g) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở khoa, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
i) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Hiệu trưởng phân công.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây