Đề cương học phần

Các học phần do Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế phụ trách

Thứ bảy - 14/11/2015 00:00
1. Đàm phán thương mại quốc tế
Học phần Đàm phán thương mại quốc tế thuộc khối kiến thức ngành của ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Kinh tế quốc tế, học phần nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong đàm phán thương mại quốc tế bao gồm những đặc điểm của đàm phán thương mại quốc tế, các kiểu đàm phán thương mại quốc tế, một số mô hình đàm phán, những yếu tố ảnh hưởng đàm phán thương mại quốc tế. Ngoài ra, học phần giới thiệu các chiến luợc, các phương pháp tiếp cận và các kỹ thuật trong đàm phán thương mại quốc tế cũng như quy trình tổ chức đàm phán trong thương mại quốc tế từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kết thúc và kiểm tra quá trình đàm phán.
Ngoài những kiến thức cơ bản về đàm phán thương mại quốc tế, người học còn được cung cấp những tình huống về đàm phán trong thương mại quốc tế.

 
2. Hội nhập kinh tế quốc tế
Học phần Hội nhập kinh tế quốc tế thuộc khối kiến thức ngành của ngành Kinh tế quốc tế với nội dung giới thiệu về bản chất, mục tiêu và nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế, các giai đoạn phát triển của hội nhập kinh tế quốc tế, các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế, những nhân tố thúc đẩy và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, học phần phân tích sâu hơn về các hình thức hội nhập, bao gồm hội nhập kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế khu vực, chỉ ra đặc trưng của mỗi hình thức cùng với những thông tin thực tế, cụ thể về hội nhập trong khuôn khổ WTO, hội nhập trong khu vực ASEAN, APEC, EU,… Cuối cùng,  học phần trang bị cho người học những thông tin, kiến thức về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam khi tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngoài những kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, người học còn được cung cấp những thông tin, tình huống nhằm trau dồi thêm những kỹ năng như thảo luận, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng vận dụng những lý thuyết về hội nhập để đánh giá tác động đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như các ngành kinh tế của Việt Nam.

 
3. Kinh doanh quốc tế
Học phần giới thiệu một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh quốc tế, những cơ hội, thách thức đối với hoạt động kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự khác biệt giữa các quốc gia về môi trường chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và tác động của những môi trường đó tới hoạt động kinh doanh quốc tế. Học phần tiếp tục nghiên cứu những phương thức thâm nhập thị trường, cơ sở lựa chọn và thời điểm lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường cũng như các chiến lược kinh doanh và mô hình cấu trúc tổ chức của các doanh  nghiệp kinh doanh quốc tế. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu một số hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế như quản trị chuỗi cung ứng, quản trị marketting và R&D quốc tế, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính. Cuối cùng, học phần đề cập một số nội dung cơ bản về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh quốc tế.
Trong nội dung của mỗi chương, ngoài nội dung những kiến thức chuyên sâu về vấn đề cụ thể còn bao gồm những thông tin cập nhật và những tình huống thực tế về hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp trên thế giới.

 
4. Kinh tế hải quan
Học phần Kinh tế hải quan giới thiệu khái quát về hoạt động hải quan nói chung và hoạt động của hải quan Việt Nam nói riêng, tính tất yếu và xu hướng của hiện đại hóa hải quan, thủ tục hải quan điện tử. Học phần giới thiệu những nội dung liên quan quản lý nhà nước về hải quan và những nội dung cụ thể như xuất xứ hàng hóa và việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa của cơ quan hải quan, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan hải quan, về các loại thuế quan, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải quan. Trong nội dung của mỗi chương đều có những kiến thức cơ bản và những tình huống thực tế liên quan các hoạt động của hải quan, công tác quản lý nhà nước về hải quan, hoạt động hợp tác quốc tế của hải quan.
 
5. Nghiệp vụ hải quan
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, khái quát về hải quan, trị giá hải quan, thủ tục hải quan cũng như hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan. Đặc biệt, học phần cũng cung cấp cho người học những hiểu biết, kỹ năng cần thiết để thực hiện khai hải quan và đăng ký hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng gia công, hàng đưa vào các khu chế xuất, hàng xuất khẩu tại chỗ, hàng tham dự hội chợ triển lãm, hàng viện trợ, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh phục vụ các cơ quan ngoại giao và hàng chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu, cung cấp cho sinh viên những vấn đề, những đặc điểm chính của hoạt động tại các đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam hiện nay.
 
6. Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế
Học phần cung cấp những kiến thức khái quát về các phương thức giao nhận, vận chuyển hàng hóa quốc tế, các chứng từ trong vận tải quốc tế. Ngoài ra, học phần giới thiệu về quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm lập kế hoạch cho việc giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế, tổ chức thực hiện giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế, giám sát và điều hành quy trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế.
 
7. Quản trị đa văn hóa
Học phần trang bị kiến thức về văn hóa, về quản trị đa văn hóa, các khía cạnh của văn hóa và ảnh hưởng của văn hóa đến quản trị. Học phần cũng trang bị những kiến thức về văn hóa tổ chức của doanh nghiệp và sự khác biệt trong văn hóa tổ chức ở các công ty đa quốc gia cũng như ở một số quốc gia trên thế giới, về văn hóa giao tiếp và đàm phán, sự khác biệt trong giao tiếp và đàm phán qua các nền văn hóa và sự khác biệt về phong cách lãnh đạo qua các nền văn hóa. Ngoài ra, học phần còn trang bị những kiến thức và những kỹ năng để vượt qua sự khác biệt về văn hóa giữa các nước và quản trị thành công trong môi trường kinh doanh đa văn hóa.
 
8. Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương thức giao dịch trong thương mại quốc tế, các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế, quản trị quá trình giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng thương mại quốc tế và quản trị quy trình thực hiện hợp đồng bao gồm lập kế hoạch thực hiện, tổ chức thực hiện và giám sát, điều hành quy trình thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, học phần cung cấp kiến thức về quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế.
 
9. Tổng luận thương phẩm học thành "Khoa học hàng hóa"
Học phần đề cập những vấn đề chung đối với hàng hoá, bao gồm: phân loại, cơ cấu mặt hàng và cơ sở hình thành cơ cấu mặt hàng hợp lý, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hoá, các yêu cầu chung đối với chất lượng hàng hoá, các chỉ tiêu chất lượng, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng và làm biến động đến chất lượng hàng hoá, các biện pháp chăm sóc bảo quản, đồng thời đề cập đến vấn đề tiêu chuẩn hoá, quy chuẩn kỹ thuật cũng như tác động của nó đến sản xuất và kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn là vi phạm bản quyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây