Cơ cấu tổ chức
Bộ môn kinh tế quốc tế

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Bích Thủy

Quá trình phát triển
Bộ môn Kinh tế Quốc tế được thành lập năm 2006 với tên là Bộ môn Kinh tế Căn bản từ ba Bộ môn Kinh tế phát triển , Kinh tế Quốc tế và Kinh tế Môi trường, trưởng bộ môn là Thạc sỹ Hoàng Văn Kinh thuộc khoa Kinh tế đến tháng 8 năm 2008 được điều chuyển về Khoa Thương mại Quốc tế và đổi tên thành Bộ môn Kinh tế Quốc tế, đến năm 2010 đồng chí TS Phạm Thị Tuệ được bổ nhiệm làm trưởng Bộ môn. Đến năm 2012 đồng chí Phạm Thị Tuệ chuyển sang Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương mại, Thạc sỹ Nguyễn Duy Đạt được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn. Nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021; TS. Nguyễn Bích Thủy được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn.

 Các môn học đảm nhiệm
1.    Kinh tế Quốc tế 1
2.    Kinh tế Quốc tế 2
3.    Đầu tư Quốc tế
4.    Kinh tế đầu tư quốc tế
5.    Kinh tế môi trường
6.    Quản lý môi trường trong thương mại quốc tế
7.    Chính sách kinh tế quốc tế
8.    Kinh tế lao động
9.    Kinh tế khu vực và ASEAN

Trưởng khoa Nguyễn Duy Đạt Nguyễn Duy Đạt
Trình độ chuyên môn Tiến Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng bộ môn Nguyễn Bích Thủy Nguyễn Bích Thủy
Trình độ chuyên môn Tiến sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thùy Dương
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Phan Thu Giang Phan Thu Giang
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Đặng Diệu Thúy Đặng Diệu Thúy
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Lê Quốc Cường Lê Quốc Cường
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Lê Hải Hà Lê Hải Hà
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Đặng Xuân Huy Đặng Xuân Huy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Nguyễn Ngọc Diệp Nguyễn Ngọc Diệp
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây