Cơ cấu tổ chức
Bộ môn quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 Trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Việt Nga 
 
Quá trình phát triển
Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế là một bộ môn chuyên ngành được thành lập cùng với quá trình thành lập nhà trường, lúc đầu có tên là Bộ môn Công nghệ phẩm. Đến năm 1998 được đổi tên thành bộ môn Nghiệp vụ thương mại quốc tế trực thuộc khoa Thương mại quốc tế. Sau đó được đổi tên thành Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế.

Các môn học đảm nhiệm 
1.   Kinh doanh quốc tế
2.   Quản trị đa văn hóa
3.   Hội nhập kinh tế quốc tế
4.   Khoa học hàng hóa
5.   Quản trị tác nghiệp thuong mại quốc tế
6.   Nghiệp vụ hải quan
7.   Kinh tế hải quan
8.   Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế
9.   Đàm phán thương mại quốc tế

 

Phó Trưởng Khoa Phan Thu Trang Phan Thu Trang
Trình độ chuyên môn Tiến Sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Trưởng bộ môn Lê Thị Việt Nga Lê Thị Việt Nga
Trình độ chuyên môn Tiến Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Doãn Kế Bôn Doãn Kế Bôn
Trình độ chuyên môn PGS. TS
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Mai Thanh Huyền Mai Thanh Huyền
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Trương Quang Minh Trương Quang Minh
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Vũ Anh Tuấn Vũ Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Nguyên Vi Lê Nguyên Vi Lê
Trình độ chuyên môn Thạc Sỹ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Trần Ánh Ngọc Trần Ánh Ngọc
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Doãn Nguyên Minh Doãn Nguyên Minh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Giảng viên Chu Tiến Minh Chu Tiến Minh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây