HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: "TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID - 19 TỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM"
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: "TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID - 19 TỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM" Hội thảo khoa học Ngày 04/12/2020, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Trường Đại học Hải Phòng đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: "Tác động của đại dịch Covid - 19 tới thương mại và đầu tư ở Việt Nam" tại Phòng Hội thảo quốc tế, tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại với sự góp mặt của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu cùng các đơn vị truyền thông. 16/12/2020
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA " TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI TỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM"
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA " TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI TỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM" Hội thảo khoa học ? Hội thảo khoa học quốc gia “Tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới thương mại và đầu tư của Việt Nam” được tổ chức với sự phối hợp giữa trường Đại học Thương mại (đầu mối là Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Khoa Kinh tế Luật, Bộ môn Kinh tế học) và trường Đại học Kinh tế Quốc dân (đầu mối là Viện Thương mại và Kinh doanh quốc tế). Đây là một trong chuỗi Hội thảo khoa học được tổ chức để hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Thương mại (1960-2020).
-------------------------------------------------
THÔNG TIN SỰ KIỆN:
? Thời gian: 7h30 - 11h30, thứ sáu, ngày 05/6/2020.
? Địa điểm: Phòng Hội thảo quốc tế, tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
? Đơn vị đồng tổ chức: Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
24/05/2020
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG " ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP"
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG " ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP" Hội thảo khoa học Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã chủ trì, tổ chức thành công Hội thảo Khoa học cấp Trường với chủ đề " Đổi mới đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh hiện nay ". 07/11/2018
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Hội thảo khoa học Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo lịch tổ chức Hội thảo Khoa học Cấp trường " ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP" . 01/11/2018
Hội thảo Khoa học - Xuất khẩu nông sản Việt Nam trong thực thi các hiệp định thương mại thế hệ mới
Hội thảo Khoa học - Xuất khẩu nông sản Việt Nam trong thực thi các hiệp định thương mại thế hệ mới Hội thảo khoa học Tháng 5 năm 2018, Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “ Xuất khẩu nông sản Việt Nam trong thực thi các hiệp định thương mại thế hệ mới” 09/05/2018