[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG HEC - CLB KT&KDQT ? Trải qua một nửa chặng đường, cuộc thi IBI 2023 đã đón nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại học/ Học viện trên cả nước. Để cuộc thi diễn ra thành công và được lan tỏa rộng rãi, BTC không thể không nhắc đến sự góp mặt, giúp đỡ nhiệt tình từ phía các Nhà Bảo Trợ Truyền Thông, đó là:

1. YBOX - Kênh thông tin chất lượng cao của giới trẻ Việt Nam.
2. Ivolunteer - Nơi phát triển bản thân và cộng đồng.
3. Mentori - Nơi bạn trẻ tìm thấy người đồng hành trong mọi lĩnh vực.

? Ban tổ chức IBI 2023 xin gửi lời cảm ơn tới các Quý Doanh nghiệp đã đồng hành với vai trò Nhà bảo trợ truyền thông của cuộc thi. Ngay sau đây, hãy cùng HEC tìm hiểu về từng Nhà bảo trợ truyền thôngcực xịn của năm nay nhé!
11/08/2023
[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ HIỆN VẬT
[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ HIỆN VẬT Tin hoạt động HEC Trải qua một nửa chặng đường, cuộc thi IBI 2023 đã đón nhận sự quan tâm và tham gia của đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại học/ Học viện trên cả nước. Để cuộc thi diễn ra thành công, BTC không thể không nhắc đến sự góp mặt, giúp đỡ nhiệt tình từ phía các Nhà Tài Trợ Hiện Vật, đó là:

1. Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam.
2. ST Lighthouse - Học viện kỹ năng mềm.
3. VOCO - Trung tâm hướng nghiệp trực tuyến.

? Ban tổ chức IBI 2023 xin gửi lời cảm ơn tới các Quý Doanh nghiệp đã đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Hiện vật của cuộc thi. Ngay sau đây, hãy cùng HEC tìm hiểu về từng Nhà tài trợ Hiện vật cực xịn của năm nay nhé!
11/08/2023
[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH
[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH Tin hoạt động HEC ? Trải qua một nửa chặng đường, cuộc thi IBI 2023 đã đón nhận sự quan tâm và tham gia của đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại học/ Học viện trên cả nước. Để cuộc thi diễn ra thành công, BTC không thể không nhắc đến sự góp mặt, giúp đỡ nhiệt tình từ phía 2 Nhà Tài Trợ Đồng Hành, đó là:

1. Công ty Cổ phần JobUp.
2. Edu2Review.

? Ban tổ chức IBI 2023 xin gửi lời cảm ơn tới các Quý Doanh nghiệp đã đồng hành với vai trò Nhà tài trợ đồng hành của cuộc thi. Ngay sau đây, hãy cùng HEC tìm hiểu về từng Nhà tài trợ đồng hành cực xịn của năm nay nhé!
11/08/2023
[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ VÀNG | LEKA
[IBI 2023: VOLATILITY] GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ VÀNG | LEKA Tin hoạt động HEC Trải qua một nửa chặng đường, cuộc thi IBI 2023 đã đón nhận sự quan tâm và tham gia của đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại học/ Học viện trên cả nước. Để cuộc thi diễn ra thành công, BTC không thể không nhắc đến sự góp mặt, giúp đỡ nhiệt tình từ phía Nhà Tài Trợ Vàng - Leka. 11/08/2023
[IBI 2023: VOLATILITY] CÔNG TY DỊCH VỤ TỔNG HỢP LOGISTICS (TSL - TOTAL SERVICE LOGISTICS)
[IBI 2023: VOLATILITY] CÔNG TY DỊCH VỤ TỔNG HỢP LOGISTICS (TSL - TOTAL SERVICE LOGISTICS) Giới thiệu CLB Trải qua một nửa chặng đường, cuộc thi IBI 2023 đã đón nhận sự quan tâm và tham gia của đông đảo sinh viên đến từ các trường Đại học/ Học viện trên cả nước. Để cuộc thi diễn ra thành công, đem lại được nhiều giá trị nhất đến với mọi người, BTC không thể không nhắc đến sự góp mặt, giúp đỡ nhiệt tình từ phía Nhà Tài Trợ Kim Cương - Công ty dịch vụ tổng hợp Logistics (TSL - Total Service Logistics). 11/08/2023