KẾT QUẢ NKCH CỦA SINH VIÊN TỪ NĂM HỌC 2017-2018 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021
KẾT QUẢ NKCH CỦA SINH VIÊN TỪ NĂM HỌC 2017-2018 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021 NCKH SINH VIÊN Kết quả NCKH của sinh viên trong các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 22/12/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV NĂM HỌC 2022-2023 NCKH SINH VIÊN Thông báo về việc tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022 - 2023 22/12/2022
Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa KT&KDQT năm học 2021-2022
Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa KT&KDQT năm học 2021-2022 NCKH SINH VIÊN Sáng nay (06/04/2022), bằng hình thức trực tiếp tại Phòng Hội thảo tầng 6 nhà F kết hợp hình thức trực tuyến qua Trans, Khoa KT&KDQT đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2021-2022. 06/04/2022
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021 KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021 KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ NCKH SINH VIÊN Việc tổ chức các cuộc thi NCKH cho sinh viên bên cạnh tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thêm động lực học tập, làm việc hăng say, các cuộc thi còn giúp các bạn lan tỏa những giá trị mà NCKH mang lại trong cộng đồng sinh viên Việt Nam. 19/06/2021
HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI
HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI NCKH SINH VIÊN Thực hiện kế hoạch KH - CN của Trường đại học Thương mại năm học 2018 – 2019, Ngày 28/3/2019 tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại,  Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế tổ chức Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu KH của SV năm học 2018 – 2019. 28/03/2019