NCKH SINH VIÊN

KẾT QUẢ NKCH CỦA SINH VIÊN TỪ NĂM HỌC 2017-2018 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021

22/12/2022
Kết quả NCKH của sinh viên trong các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Kết quả đánh giá công trình NCKH của sinh viên khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trong các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.