Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phòng 404 nhà F, Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: kinhtekinhdoanhquocte@tmu.edu.vn​


BAN CHỦ NHIỆM KHOA 
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Duy Đạt
Phó trưởng khoa: TS. Lê Thị Việt Nga
Chuyên viên Hành chính - Đào tạo: ThS. Hà Thị Quỳnh Nga
 
 
 
BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Bộ môn: TS. Mai Thanh Huyền 
 
Quá trình phát triển
 
Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế là một bộ môn chuyên ngành được thành lập cùng với quá trình thành lập nhà trường, lúc đầu có tên là Bộ môn Công nghệ phẩm. Đến năm 1998 được đổi tên thành bộ môn Nghiệp vụ thương mại quốc tế trực thuộc khoa Thương mại quốc tế. Sau đó được đổi tên thành Bộ môn Quản trị Tác nghiệp Thương mại Quốc tế.
 
Các môn học đảm nhiệm
1. Kinh doanh quốc tế
2. Quản trị đa văn hóa
3. Hội nhập kinh tế quốc tế
4. Khoa học hàng hóa
5. Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
7. Nghiệp vụ hải quan
8. Kinh tế hải quan
9. Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế
10. Đàm phán thương mại quốc tế
 
Danh sách các cán bộ của bộ môn
 
STTHọ và tênHọc hàm, học vịChức vụ
1Phan Thu TrangTiến sĩPhó trưởng khoa
2Lê Thị Việt NgaTiến sĩTrưởng Bộ môn
3Doãn Kế BônPhó Giáo sư, Tiến sĩGiảng viên
4Mai Thanh HuyềnThạc sĩGiảng viên
5Trương Quang MinhThạc sĩGiảng viên
6Vũ Anh TuấnThạc sĩGiảng viên
7Nguyễn Vi LêThạc sĩGiảng viên
8Trần Ánh NgọcThạc sĩGiảng viên
9Doãn Nguyên MinhThạc sĩGiảng viên
10Chu Tiến Minh Thạc sĩGiảng viên
11Lê Hoàng QuỳnhThạc sĩGiảng viên
12Nguyễn Đức Xuân LâmThạc sĩGiảng viên

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Bích Thủy
Thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn: TS. Đặng Xuân Huy
 
Quá trình phát triển
 
Bộ môn Kinh tế Quốc tế được thành lập năm 2006 với tên là Bộ môn Kinh tế căn bản từ ba Bộ môn Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế và Kinh tế môi trường, trưởng bộ môn là ThS. Hoàng Văn Kình thuộc khoa Kinh tế đến tháng 8 năm 2008 được điều chuyển về Khoa Thương mại quốc tế và đổi tên thành Bộ môn Kinh tế quốc tế, đến năm 2010 đồng chí TS. Phạm Thị Tuệ được bổ nhiệm làm trưởng Bộ môn. Đến năm 2012, TS. Phạm Thị Tuệ chuyển sang Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương mại, TS. Nguyễn Duy Đạt được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn. Nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021; TS. Nguyễn Bích Thủy được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn.

Các môn học đảm nhiệm
1. Kinh tế Quốc tế 1
2. Kinh tế Quốc tế 2
3. Đầu tư Quốc tế
4. Kinh tế đầu tư quốc tế
5. Kinh tế môi trường
6. Quản lý môi trường trong thương mại quốc tế
7. Chính sách kinh tế quốc tế
8. Kinh tế lao động
9. Kinh tế khu vực và ASEAN

Danh sách các cán bộ của bộ môn 
 
STTHọ và tênHọc hàm, học vịChức vụ
1Nguyễn Duy ĐạtTiến sĩTrưởng Khoa
2Nguyễn Bích ThủyTiến sĩTrưởng Bộ môn
3Đặng Xuân HuyTiến sĩThực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn
4Lê Hải HàTiến sĩGiảng viên
5Nguyễn Thùy DươngThạc sĩGiảng viên
6Phan Thị Thu GiangThạc sĩGiảng viên
7Đặng Thị Diệu ThúyThạc sĩGiảng viên
8Lê Quốc CườngThạc sĩGiảng viên
9Nguyễn Thị ThanhThạc sĩGiảng viên
10Nguyễn Ngọc DiệpThạc sĩGiảng viên
11Hà Thị Quỳnh NgaThạc sĩChuyên viên Hành chính - Đào tạo 

Xem thêm