Tin tức
nổi bật

Đề án tuyển sinh đại học 2023 TMU
Đề án tuyển sinh đại học 2023 TMU Tuyển sinh https://tuyensinh.tmu.edu.vn/upload/setting/files/tmu-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2023pdf-1676648024.pdf 05/07/2023
CTĐT NGÀNH LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
CTĐT NGÀNH LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG Chương trình chuẩn Chương trình đào tạo cử nhân đại học ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng nhằm đào tạo ra những người có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực tự chủ và trách nhiệm, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh, nắm vững kiến thức và kỹ năng của ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng. Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hành các kiến thức, có kỹ năng tham gia hoạch định chiến lược, quy hoạch, quản lý các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phát triển của môi trường số.
Người học tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp có hoạt động logistics phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp liên quan đến lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.
10/06/2023