Quay trở lại danh sách

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG " ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP"

23/08/2022 22:35

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG " ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP"

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã chủ trì, tổ chức thành công Hội thảo Khoa học cấp Trường với chủ đề " Đổi mới đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh hiện nay ".
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, ngày 6/11/2018, Được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại. Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế đã Chủ trì tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Trường với chủ đề " Đổi mới đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh hiện nay "
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm tham dự của rất nhiều nhà Khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý từ các Đơn vị trong và ngoài Trường :
1. Về phía Trường Đại học Thương mại có sự tham gia của Lãnh đạo Các phòng, ban, Khoa chuyên ngành trong toàn trường.
2. Đại diện các Trường Đại học có Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế - ĐHQG, 
3. Đại diện từ cơ quan quản lý Nhà nước Bộ Công Thương, Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương.
4. Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong Lĩnh vực Kinh tế & Kinh doanh quốc tế,.
5. Đại diện các viện nghiên cứu Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương. 
1

Sau phát biểu đề dẫn Hội thảo của PGS.TS Doãn Kế Bôn - Trưởng Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế. Hội thảo đã được nghe phần trình bày của các tác giả về các vấn đề trọng tâm của chương trình. Hội thảo đã đánh giá, tổng kết thực tiễn công tác đánh giá hoạt động đào tạo; rút kinh nghiệm góp phần đổi mới công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong bối cảnh hiện nay.
4
2
Kết luận tại Hội thảo đã khẳng định rõ vị trí và tầm quan trọng của việc đổi mới đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh hiện nay; nêu được thực trạng, nguyên nhân trong hoạt động đổi mới đào tạo; nêu lên những quan điểm, phương hướng và nhiều nhóm giải pháp cụ thể trong việc đổi mới công tác đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.
Hội thảo đã diễn ra hết sức thành công và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho quá trình tiếp đổi mới nhanh, hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động đào tạo của Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế Trường ĐH Thương mại trong giai đoạn tới.
3
Thay mặt Ban tổ chức: Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Thương mại!