Ngành Kinh doanh quốc tế

CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ) - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

05/07/2023
CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ) - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
 
Tên chuyên ngành: Thương mại quốc tế
Ngành: Kinh doanh quốc tế
Mã trường: TMU
Mã xét tuyển: TM11
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Điểm chuẩn 2 năm gần nhất:
Năm 2021: 27.10
Năm 2022: 26.60
✨ Thông tin chung
Chuyên ngành Thương mại quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế) đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, cung cấp cho học viên một nền tảng kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như logistic và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, phân tích sự tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu đến hoạt động doanh nghiệp,...
✨ Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại quốc tế tại Trường Đại học Thương mại có cơ hội làm việc tại các vị trí:
- Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế
- Bộ phận phát triển thị trường, đối tác và khách hàng xuất, nhập khẩu
- Bộ phận quản trị kênh và mạng lưới phân phối xuất, nhập khẩu
- Bộ phận xúc tiến thương mại, đầu tư xuất nhập khẩu
- Bộ phận thương vụ tại các cơ quan đại diện ngoại giao trong và ngoài nước
- Bộ phận hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch và quản lý hoạt động kinh tế quốc tế và quản lý các dự án của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận
- Bộ phận quản lý và tư vấn xúc tiến đầu tư tại các tổ chức
- Các bộ phận có liên quan trong ngành hải quan
- Các bộ phận liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các loại hình doanh nghiệp thương mại
✨ Các môn học tiêu biểu
Kinh doanh quốc tế
Nghiệp vụ hải quan
Đầu tư quốc tế
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
Quản trị đa văn hóa
Đàm phán thương mại quốc tế
Quản trị chiến lược toàn cầu
Hội nhập Kinh tế quốc tế
Quản lý môi trường trong thương mại quốc tế
Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa
Quản trị Logistics kinh doanh Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
----------------------------------------------------------------
? Website Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế: http://kinhtekinhdoanhquocte.tmu.edu.vn/
? Fanpage Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế: https://www.facebook.com/KinhtevakinhdoanhquocteTMU