GÓC VINH DANH SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM HỌC 2020 - 2021
GÓC VINH DANH SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẠT DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM HỌC 2020 - 2021 HSV E - Hội sinh viên Khoa KT&KDQT Năm học 2020-2021 trường đại học Thương mại có 5 gương mặt xuất sắc được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu cao quý "Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2020-2021, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế vô cùng tự hào khi có 1 đại diện trong đó. 27/12/2021
QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng cấp Thành phố đối với Hội sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô năm học 2020 - 2021
QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng cấp Thành phố đối với Hội sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô năm học 2020 - 2021 HSV E - Hội sinh viên Khoa KT&KDQT BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUYẾT ĐỊNH: Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đối với Liên chi Hội sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Thương Mại: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô năm học 2020-2021. 27/10/2021
HSVE - LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
HSVE - LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ HSV E - Hội sinh viên Khoa KT&KDQT Liên Chi Hội sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Khoa KT&KDQT), là tổ chức chính trị - xã hội, trực thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Thương Mại, hoạt động song song với Liên chi Đoàn khoa dưới sự chỉ đạo, cố vấn trực tiếp của Ban chủ nhiệm khoa KT&KDQT với tiêu chí đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên trong toàn khoa cùng nhau học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, Hội sinh viên còn là cầu nối gắn kết giữa sinh viên với sinh viên, sinh viên với Đảng, sinh viên với Ban chủ nhiệm Khoa và Nhà Trường. 19/06/2021