CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI E-FES 2022
CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI E-FES 2022 HSV E - Hội sinh viên Khoa KT&KDQT Dưới sự chỉ đạo tận tình của Liên chi đoàn Khoa, Hội sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức thành công chương trình “TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ 2022 (E-FES 2022)” 25/03/2022
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI “JOURNEY 22
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI “JOURNEY 22 HSV E - Hội sinh viên Khoa KT&KDQT Vậy là sau một khoảng thời gian phát động, hành trình mang tên “Journey 22” do Hội sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế kết hợp cùng CLB LEC - Language Enthusiast Club tổ chức đã đi đến chặng đường cuối cùng. 28/02/2022
[JOURNEY 22] CHÍNH THỨC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LỒNG TIẾNG VIDEO NGOẠI NGỮ
[JOURNEY 22] CHÍNH THỨC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LỒNG TIẾNG VIDEO NGOẠI NGỮ HSV E - Hội sinh viên Khoa KT&KDQT Thịt mỡ, dưa hành, ôi ngán ngẩmVideo, lồng tiếng, đón xuân tươi 08/02/2022