LEC 1ST ANNIVERSARY
LEC 1ST ANNIVERSARY LEC - CLB Ngôn ngữ Khoa KT&KDQT Vậy là sự kiện sinh nhật 1 năm tuổi của LEC đã kết thúc. Ngọn nến sinh nhật đã tắt nhưng tình cảm mà LEC nhận được vẫn luôn bùng cháy. 05/11/2021
NO2_Artificial intelligence (AI) is a technology that has changed our lives
NO2_Artificial intelligence (AI) is a technology that has changed our lives LEC - CLB Ngôn ngữ Khoa KT&KDQT Artificial intelligence (AI) is a technology that has changed our lives. Whether we realize it or not, artificial intelligence is all around us and plays an active role in our daily lives. Every time we open our Facebook home page, search for news on Google, get product recommendations from Shopee, or order food through Baemin, we are applying AI to our lives. So, how has AI been used lately? Does it have any limitations?For more details of AI, scroll through the following pictures.Cre: Collections 25/09/2021
LEC - CLB Ngôn ngữ Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
LEC - CLB Ngôn ngữ Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế LEC - CLB Ngôn ngữ Khoa KT&KDQT LEC được thành lập vào ngày 5/10/2020, trải qua gần một năm hoạt động LEC đã đem lại rất nhiều màu sắc tươi mới đến với sinh viên của Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế. 19/06/2021
CUỘC THI VIẾT LUẬN: NGÔN NGỮ VÀ TMQT- HERE AND THERE
CUỘC THI VIẾT LUẬN: NGÔN NGỮ VÀ TMQT- HERE AND THERE LEC - CLB Ngôn ngữ Khoa KT&KDQT Cuộc thi viết luận “ Ngôn ngữ và Thương mại Quốc tế” do khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế chính thức mở cổng tham gia ngày 22 tháng 3 năm 2020. 25/03/2021