Việc làm hấp dẫn dành cho sinh viên khoa E
Việc làm hấp dẫn dành cho sinh viên khoa E Tin tức cựu sinh viên Check ngay JDs để biết thêm chi tiết nhé!!!
http://shorturl.at/eELMU
11/12/2021
KẾT NỘI CỰU SINH VIÊN KHOA KT&KDQT
KẾT NỘI CỰU SINH VIÊN KHOA KT&KDQT Tin tức cựu sinh viên Sáng đẹp trời ngày 13.12.2020 tại Phòng hội thảo nhà F, toàn thể cựu giáo chức, giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trở về tề tựu khiến không khí vui tươi, hân hoan hơn bao giờ hết.  16/12/2020