Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế

Giảng viên Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế

24/12/2022

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Ngày sinh

1Mai Thanh HuyềnTiến sĩThực hiện nhiệm vụ Trưởng Bộ môn18/04/1981

2

Lê Thị Việt Nga

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

27/10/1980

3

Phan Thu Trang

Tiễn sĩ

Giảng viên

18/04/1981

4

Trương Quang Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

30/10/1985

5

Vũ Anh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

31/10/1987

6

Nguyễn Vi Lê

Thạc sĩ

Giảng viên

25/06/1986

7

Trần Ánh Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

26/11/1991

8

Doãn Nguyên Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

20/12/1995

9

Chu Tiến Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

16/07/1995

10

Lê Hoàng Quỳnh

Thạc sĩ

Giảng viên

22/02/1996

11

Nguyễn Đức Xuân Lâm

Thạc sĩ

Giảng viên

12/01/1996