Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế

24/12/2022

Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế (tiền thân là Bộ môn Nghiệp vụ Thương mại quốc tế) được thành lập từ năm 1998.

 

Hiện nay bộ môn có 12 giảng viên, trong đó có 1 PGS, 2 TS, 9 Ths.

 

 

Bộ môn thực hiện giảng dạy 11 học phần (9 học phần, 2 học phần có báo cáo thực tế) trong chương trình đào tạo các ngành Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, trong đó có nhiều học phần được giảng dạy trong các ngành khác như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, Tiếng Anh thương mại, Tài chính ngân hàng, Quản trị nguồn nhân lực,…

 

Các học phần Bộ môn giảng dạy:

1. Kinh doanh quốc tế 

2. Quản trị đa văn hóa

3. Hội nhập kinh tế quốc tế

4. Khoa học hàng hóa

5. Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

6. Nghiệp vụ Hải quan

7. Kinh tế Hải quan

8. Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế

9. Đàm phán thương mại quốc tế

 

Ngoài ra, bộ môn cũng thực hiện giảng dạy hai học phần Kinh doanh quốc tế nâng cao, Thương mại và đầu tư quốc tế trong chương trình đào tạo cao học các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh thương mại.

 

Bộ môn đã xuất bản 3 giáo trình:

-      Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

-      WTO và phát triển thương mại Việt Nam

-      Kinh doanh quốc tế.

 

Bên cạnh đó, Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp Bộ (Bộ KHCN, Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương) và đã công bố nhiều bài khoa học trên các tạp chí ở trong nước và quốc tế.