Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế

24/12/2022

Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế (tiền thân là Bộ môn Nghiệp vụ Thương mại quốc tế) được thành lập từ năm 1998.

 

Hiện nay bộ môn có 11 giảng viên, trong đó có 3 TS, 8 Ths.

 

 

Bộ môn thực hiện giảng dạy 11 học phần (9 học phần, 2 học phần có báo cáo thực tế) trong chương trình đào tạo các chuyên ngành Thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng do Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế quản lý.  Ngoài ra, nhiều học phần do Bộ môn phụ trách còn được giảng dạy trong các chuyên ngành khác như Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh thương mại, Tài chính Ngân hàng, Quản trị nhân lực,…

 

Các học phần Bộ môn giảng dạy:

1. Kinh doanh quốc tế 

2. Quản trị đa văn hóa

3. Hội nhập kinh tế quốc tế

4. Khoa học hàng hóa

5. Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

6. Nghiệp vụ Hải quan

7. Kinh tế Hải quan

8. Quản trị giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế

9. Đàm phán thương mại quốc tế

10. Đàm phán B2B

 

Bộ môn đã xuất bản 3 giáo trình:

-      Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

-      WTO và Phát triển thương mại Việt Nam

-      Kinh doanh quốc tế.

 

Bên cạnh đó, Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài cấp cơ sở, đề tài cấp Bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương) và đã công bố nhiều bài khoa học trên các tạp chí ở trong nước và quốc tế.