Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Bộ môn Logistics và Chuỗi cung ứng

22/12/2022

Nhận thức được tầm quan trọng và nhu cầu về nguồn nhân lực về logistics & quản lý chuỗi cung ứng, nhiều trường đại học hiện nay đang mở các chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực này. Trường ĐH Thương Mại là một trong những đơn vị đào tạo các học phần liên quan đến ngành đào tạo logistics đầu tiên trong cả nước. Từ những năm 1960 với tên gọi học phần “ Tổ chức kỹ thuật thương nghiệp”, giai đoạn 1990 các nội dung của chuyên ngành được giảng dạy với tên gọi “Hậu cần kinh doanh” là tiền thân của các học phần thuộc chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng hiện nay.

Năm 2005, cùng với sự phát triển của nhà trường, bộ môn Logistics kinh doanh chính thức được thành lập. Các học phần như quản trị logistics, E-logistics, Quản trị kênh phân phối & Quản trị chuỗi cung ứng, ... được giảng dạy cho nhiều chuyên ngành thuộc Trường Đại học Thương mại. Ngay từ khi thành lập bộ môn Logistics kinh doanh luôn có đội ngũ nhận sự mạnh, 80% đều có trình độ tiến sỹ. Với hành trình gần 20 năm hình thành và phát triển có thể nhận thấy những dấu mốc quan trọng sau:

Giai đoạn 2005 đến 2011, trong giai đoạn đầu khi thành lập bộ môn có 6 giảng viên, trong đó TS. Nguyễn Thông Thái trưởng bộ môn (đã nghĩ hưu), 4 giảng viên có trình độ tiến sỹ và 2 giảng viên trình độ thạc sỹ. Mặc dù là giai đoạn đầu, tuy nhiên với đội ngũ thầy cô có trình độ chuyên môn cao, bộ môn đã có sự phát triển mạnh mẽ, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc. Đặc biệt năm 2011 bộ môn xuất bản giáo trình quản trị logistics kinh doanh, đây là nền tảng cho sự phát triển chuyên môn của bộ môn trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2011 – 2018, tiếp nối sự phát triển mạnh mẽ về chuyên môn, với đội ngũ giảng viên có chất lượng cao, đây là giai đoạn có những sự bứt phá về chuyên môn và học thuật. Với sự lãnh đạo của PGS.TS An Thị Thanh Nhàn (trưởng bộ môn), bộ môn hoàn thiện hệ thống bài giảng chuẩn cho các học phần giảng dạy như Quản trị logistics kinh doanh, quản trị kênh phân phối, quảng cáo & xúc tiến trong TMQT và quản trị chuỗi cung ứng. Xuất bản giáo trình Quảng cáo & xúc tiến trong TMQT, đặc biệt năm 2018 bộ môn tái bản lần 2 giáo trình Quản trị logistics kinh doanh, lần tái bản này hệ thống và bổ sung toàn diện nội dung của giáo trình.

Giai đoạn 2018 -2021, đây là giai đoạn không chỉ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ về chuyên môn mà còn sự phát triển mạnh về nhân sự, bộ môn có thêm 2 giảng viên có trình độ tiến sỹ, được đào tạo ở nước ngoài. Với khối lượng công việc khá lớn để chuẩn bị cho việc mở chuyên ngành Logistics & quản lý chuỗi cung ứng, tuy nhiên với sự lãnh đạo của TS. Lục Thị Thu Hường (trưởng bộ môn), bộ môn logistics kinh doanh luôn hoành thành kịp thời, xuất sắc các nhiệm vụ về chuyên môn, công tác. Luôn đạt hiệu quả và thành tích cao trong mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt năm 2019 Trường Đại học Thương mại chính thức tuyển sinh chuyên ngành Logistics & quản lý chuỗi cung ứng, ngay từ kỳ tuyển sinh đầu tiên đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và thí sinh tham gia ứng tuyển. Với số lượng thí sinh đăng ký chuyên ngành rất lớn, điểm chuẩn thuộc top cao nhất nhì của trường. Điều này đánh dấu một bước phát triển rất mạnh mẽ của bộ môn. Năm 2021 bộ môn chính thức xuất bản giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng và sách tham khảo Tình huống quản trị chuỗi cung ứng, đây những thành tích rất quan trọng trong việc hệ thống lý luận các học phần bộ môn phụ trách nói riêng và sự phát triển bộ môn nói chung.

Giai đoan 2021- 2026, đây là giai đoạn được đặt nhiều kỳ vọng cho sự bứt phá trong sự phát triển của bộ môn. Với đội ngũ nhân sự hiện nay 10 giảng viên, TS Trần Thị Thu Hương (trưởng bộ môn), 2 PGS, 6 tiến sỹ, 2 nghiên cứu sinh và 3 thạc sỹ nước ngoài.

Tập thể giảng viên Bộ môn Logistics và Chuỗi cung ứng

Nhằm hiện thực hóa những kỳ vọng cho sự phát triển của chuyên ngành, bộ môn xây dựng kế hoạch với các mục tiêu chính (1) Tiếp tục biên soạn hệ thống giáo trình, bài giảng chuẩn, xây dựng nền tảng lý luận, chuyên môn vững chắc, (2) Đẩy mạnh hợp tác, liên kết các đơn vị ngoài trường, gắn lý luận với thực tiễn, (3) Khuyến khích, tác động lực từ phía sinh viên, các câu lạc bộ chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, (4) Tiếp tục nâng cao trình độ, đào tạo đội ngũ giảng viên bộ môn.

Bộ môn Logistics và Chuỗi cung ứng  tọa đàm cùng với đại diện Mạng lưới Tri thức về Vận tải và Logistics Á-Đức (AGKN)

Ngày 31/10/2022, Bộ môn chính thức được đổi tên thành Bộ môn Logistics và Chuỗi cung ứng, khẳng định sự quan tâm và sát sao của Trường Đại học Thương mại trong việc phát triển hoạt động giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng của nhà trường.

Dưới đây là danh sách thành viên, giáo trình xuất bản và các học phần hiện nay bộ môn đang phụ trách giảng dạy.

Danh sách thành viên Bộ môn Logistics và Chuỗi cung ứng

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chức danh

2011-2018

2018-2021

2021-2026

1

Trần Thị Thu Hương

TS

 

 

Trưởng BM

Giảng viên chính

2

Phạm Văn Kiệm

TS

 

 

Phó Trưởng BM

Giảng viên

3

Nguyễn Văn Minh

PGS.TS

 

 

 

Giảng viên cao cấp

4

An Thị Thanh Nhàn

PGS.TS

Trưởng BM

 

 

Giảng viên cao cấp

5

Lục Thu Hường

TS

 

Trưởng BM

 

Giảng viên chính

6

Đoàn Ngọc Ninh

Ths

 

 

 

Giảng viên chính

7

Phạm Thị Huyền

TS

 

 

 

Giảng viên chính

8

Vũ Phương Thảo

ThS

 

 

 

Giảng viên

9

Phạm Thu Trang

ThS

 

 

 

Giảng viên

10

Nguyễn Khắc Huy

ThS

 

 

 

Giảng viên

Danh sách giáo trình và sách tham khảo của Bộ môn

STT

Tên giáo trình/ sách tham khảo

Chủ biên

Năm xuất bản

1

Quản trị hậu cần trong TMĐT

TS. Lục Thị Thu Hường

2009

2

Quản trị logistics Kinh Doanh

TS. Nguyễn Thông Thái & PGS.TS. An Thị Thanh Nhàn

2011

3

Giáo trình Thương mại điện tử

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2011

4

Giáo trình Quảng cáo & XT trong TMQT

PGS.TS An Thị Thanh Nhàn & TS. Lục Thị Thu Hường

 

5

Quảng cáo & xúc tiến trong xây dựng phát triển thương hiệu

PGS.TS. An Thị Thanh Nhàn & TS Lục Thị Thu Hường

 

6

Giáo trình quản trị Logistics kinh doanh (tái bản)

PGS.TS. An Thị Thanh Nhàn, TS. Nguyễn Thông Thái & PGS.TS Nguyễn Văn Minh

2018

7

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

PGS.TS. An Thị Thanh Nhàn

2021

8

Tình huống quản trị chuỗi cung ứng

TS. Lục Thị Thu Hường & cộng sự

2021

9

Nhập môn Logistics & quản lý chuỗi cung ứng

TS. Trần Thị Thu Hương

Dự kiến 2023

 

CÁC HỌC PHẦN

BỘ MÔN LOGISTICS & CHUỖI CUNG ỨNG PHỤ TRÁCH

1. Các học phần bằng tiếng Việt

Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Quản trị logistics kinh doanh

Quản trị chuỗi cung ứng

Quản trị kênh phân phối

Mua và quản trị nguồn cung

Logistics quốc tế

Logistics trong thương mại điện tử

Quản lý kho và trung tâm phân phối

Phân phối trong chuỗi cung ứng toàn cầu

2. Học phần giảng dạy bằng tiếng Anh

Procurement, Production and Logistics (IMC Krems)

Constitution and Animation of Commercial Network (Toulon)

Logistics in Distribution and Supply Chain (Toulon)

3. Học phần giảng dạy bằng tiếng Pháp

Management de la Qualité Totale (Total Quality Management)

4. Học phần giảng dạy cao học

Chiến lược chuỗi cung ứng