Tuyển sinh Đại học năm 2021

GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

25/12/2022

 

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Thương mại được thành lập từ năm 1998, đơn vị trực tiếp trực thuộc Trường Đại học Thương mại thực hiện tổ chức, quản lý đào tạo chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng. 

 

Ban chủ nhiệm Khoa bao gồm:

 • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Duy Đạt
 • Phó trưởng khoa: TS. Phan Thu Trang

Trợ lý khoa: ThS. Hà Thị Quỳnh Nga

Khoa bao gồm 3 bộ môn: Bộ môn Kinh tế quốc tế, Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Bộ môn Logistics & Chuỗi cung ứng. Các bộ môn lần lượt đảm nhận phụ trách chuyên môn các ngành Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế và ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, đồng thời đảm nhận giảng dạy những môn học chính yếu cho các chuyên ngành khác của nhà trường. Bên cạnh đó, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tham gia đào tạo ở cả trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, các dự án liên kết với nước ngoài.

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế có các nhiệm vụ chung sau:

 • Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
 • Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số chuyên ngành; Đề xuất những giá trị cung ứng thông qua tổ chức quá trình đào tạo triển khai thực hiện tuyên bố chuẩn đầu ra chuyên ngành và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 • Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Quản lý nội dung, phương pháp đảm bảo chất lượng giáo dục chuyên ngành thuộc khoa, thực hiện quy định 3 công khai với khoa và chuyên ngành đào tạo.
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở khoa, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
 • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Hiệu trưởng phân công.

Khoa tự hào là một địa chỉ đào tạo uy tín về các ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Đội ngũ giảng viên của Khoa có 3 PGS, 14 Tiến sỹ và nhiều Thạc sỹ được đào tạo ở trong và ngoài nước. Khoa luôn đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch được Nhà trường giao cho, đặc biệt là ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Từ khi thành lập đến nay khoa đã có 7 giáo viên được Nhà nước phong học hàm phó giáo sư, nhiều cán bộ giáo viên và tập thể được Bộ trưởng tặng bằng khen và Hiệu trưởng Nhà trường tặng giấy khen.

 

Các thầy cô giảng viên Khoa kinh tế và Kinh doanh quốc tế

 

 

Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

phụ trách chuyên môn Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

 

Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

phụ trách chuyên môn Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

 

Bộ môn Logistics và Chuỗi cung ứng

phụ trách chuyên môn Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Thông tin liên lạc:

 • Địa chỉ: Phòng 404 nhà F, đại học Thương Mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Địa chỉ email: kinhtekinhdoanhquocte@tmu.edu.vn