Tuyển sinh

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP

10/08/2021
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid – 19, căn cứ việc triển khai công tác tuyển sinh của Trường, Trường Đại học Thương mại thông báo thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp (theo Quyết định số 1149/QĐ-ĐHTM-HĐTS ngày 30/07/2021 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại) được điều chỉnh đến trước 17 giờ 00 phút ngày 15/08/2021 đối với thí sinh tham dự kỳ thi TNTHPT đợt 1, trước 17 giờ 00 phút ngày 30/08/2021 đối với thí sinh tham dự kỳ thi TNTHPT đợt 2.
 
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế