ENC - CLB Truyền thông Khoa KT&KDQT

Nghiên cứu tác động của TBT và SPS đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA

21/12/2022

 Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu tác động của TBT và SPS đến xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định EVFTA” 

 

Chiều ngày 16/12/2022, tại Trường Đại học Thương mại, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ: "?????̂? ??̛́? ??́? đ?̣̂?? ??̉? ??? ??̀ ??? đ?̂́? ???̂́? ???̂̉? ????̉ ??̉? ???̣̂? ??? ????? ??̂́? ??̉?? ???̛̣? ??? ???̣̂? đ?̣?? ?????", mã số: B2021-TMA-08 do Trường Đại học Thương mại là cơ quan chủ trì,TS. Lê Thị Việt Nga là chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng bao gồm: PGS TS Nguyễn Thị Bích Loan- Trường ĐHTM – Chủ tịch hội đồng, TS Trần Việt Thảo – Thư ký Hội đồng, GS, TS. Lê Quốc Hội - Trường ĐH KTQD - Phản biện 1 , PGS, TS. Bùi Văn Huyền - Học viện chính trị quốc gia HCM - Phản biện 2 , TS. Lê Huy Khôi - Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công thương - Uỷ viên hội đồng, TS. Phan Thành Hưng - Trường ĐH Lao động xã hội - Uỷ viên hội đồng, TS. Nguyễn Bích Thuỷ - Trường ĐHTM - Uỷ viên hội đồng. 

 

Tại buổi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020 mở ra nhiều cơ hội cho thủy sản của Việt Nam được tiếp cận và xuất khẩu vào thị trường EU. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội và lợi ích mà Hiệp định này mang lại, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có thách thức trong việc đáp ứng các quy định TBT, SPS của EU đối với hàng thủy sản. Đề tài đã phân tích và đánh giá về tác động của các biện pháp TBT, SPS đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bằng cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng nhằm chỉ ra chiều hướng và mức độ tác động của biện pháp TBT, SPS đối với một số nhóm hàng thủy sản xuất khẩu cũng như những tác động tích cực và không tích của các biện pháp này đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đề tài đã đề xuất được những giải pháp đối với doanh nghiệp và một số khuyến nghị chính sách đối với cơ quan Bộ ngành nhằm tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong bối cảnh thực thi EVFTA dưới tác động của các biện pháp TBT, SPS.

 

GS, TS. Lê Quốc Hội (PB1), PGS, TS. Bùi Văn Huyền (PB2) và các thành viên của hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả đạt được của đề tài, nội dung nghiên cứu phù hợp với thuyết minh, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đúng thời hạn các sản phẩm nghiên cứu bao gồm nội dung các báo cáo nghiên cứu, một bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, ba bài báo đăng trên tạp chí trong nước, một sách tham khảo, hướng dẫn thành công một cao học viên. Hội đồng cũng thẳng thắn bày tỏ một số ý kiến để nội dung đề tài được hoàn thiện hơn.

Kết luận, PGS, TS Nguyễn Thị Bích Loan đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, sự nỗ lực và cố gắng của nhóm nghiên cứu và yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng về cả nội dung và hình thức để đề tài được hoàn thiện trước khi gửi hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ.

 

CLB ENC- khoa KT và KDQT- Trường Đại học Thương Mại.