KẾT NỘI CỰU SINH VIÊN KHOA KT&KDQT
KẾT NỘI CỰU SINH VIÊN KHOA KT&KDQT Hợp tác và phát triển Sáng đẹp trời ngày 13.12.2020 tại Phòng hội thảo nhà F, toàn thể cựu giáo chức, giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trở về tề tựu khiến không khí vui tươi, hân hoan hơn bao giờ hết.  16/12/2020
GIAO LƯU DOANH NGHIỆP VÀ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ
GIAO LƯU DOANH NGHIỆP VÀ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ Hợp tác và phát triển Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm thành lập khoa: Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.
Vào lúc 19h00 - 17/11/2018 tại hội trường H1 trường Đại học Thương Mại đã diễn ra chương trình giao lưu giữa Doanh nghiệp và Sinh viên.
19/11/2018