Tuyển sinh đại học 2023

CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

05/07/2023
 
✨ CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH
Tên chuyên ngành: Thương mại quốc tế
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
Mã trường: TMU
Mã xét tuyển: TM36
Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
 
? Thông tin chung:
Chương trình đào tạo Thương mại quốc tế chất lượng cao là chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu. Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo Thương mại quốc tế chất lượng cao là rèn luyện cho người học phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, trang bị kiến thức và các kỹ năng cần thiết để có khả năng đảm nhiệm các công việc liên quan hoạt động thương mại quốc tế của các doanh nghiệp, có khả năng làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu.
? Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại quốc tế - Chương trình chất lượng cao tại Trường Đại học Thương mại có cơ hội làm việc tại các vị trí:
✅Chuyên viên lập kế hoạch thực hiện thương mại quốc tế;
✅Chuyên viên phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp;
✅Chuyên viên lập phương án kinh doanh, giao dịch, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất, nhập khẩu;
✅Chuyên viên xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu;
✅Chuyên viên phát triển sản phẩm, dịch vụ xuất nhập khẩu;
✅Chuyên viên phát triển mạng lưới phân phối xuất, nhập khẩu;
✅Chuyên viên làm việc tại cơ quan hải quan;
Bộ phận quản trị hoạt động thương mại quốc tế, logistics quốc tế;
✅Chuyên viên các văn phòng đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại của Việt Nam ở nước ngoài;
✅Chuyên viên tại các Sở công thương, vụ XNK – Bộ Công thương, Tổng cục hải quan, Chi cục hải quan;
✅Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách thương mại quốc tế tại các cơ quan quản lý Nhà nước;
✅Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực thương mại quốc tế;
✅Có khả năng tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác (quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính kinh doanh…) ở các doanh nghiệp.
? Các môn học tiêu biểu:
Kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Quản trị đa văn hóa, Vấn đề tài chính của hoạt động thương mại quốc tế, Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng, Nghiệp vụ hải quan, Logistics quốc tế, Kinh tế vi mô, Đàm phán quốc tế, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Khởi sự kinh doanh, Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu,....
----------------------------------------------------------------
? Website Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế: http://kinhtekinhdoanhquocte.tmu.edu.vn/
? Fanpage Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế: https://www.facebook.com/KinhtevakinhdoanhquocteTMU