Tin tức

Chào mừng Bộ môn Logistics & Chuỗi cung ứng sáp nhập và trở thành Bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

14/11/2022

 

Cùng tiến trình hội nhập sâu rộng và sự phát triển hoạt động thương mại toàn cầu của Việt Nam; ngành học Logistics & Chuỗi cung ứng là một trong những ngành hot nhất hiện nay nên nhu cầu về nhân lực ngành Logistics & Chuỗi cung ứng, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng.

    Nắm bắt xu thế tất yếu từ nhu cầu xã hội, ngành học Logistics & Chuỗi cung ứng hiện đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Trong những năm qua, ngành học Logistics & Chuỗi cung ứng luôn là một trong những ngành có điểm tuyển sinh đầu vào luôn nằm ở TOP điểm cao của trường Đại học Thương mại. Năm 2022, điểm tuyển sinh đầu vào bậc đào tạo cử nhân ngành học Logistics & Chuỗi cung ứng là 27 điểm là ngành có điểm đầu vào cao nhất trường.

 Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 10 người trong đó có 2 PGS.TS , 4 TS và 4 ThS tốt nghiệp và đào tạo từ các cơ sở đào tạo uy tín, danh giá từ nước ngoài và trong nước.

 Sinh viên ngành Logistics & Chuỗi cung ứng tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành Logistics & Chuỗi cung ứng, gồm:

 Tham gia lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu, phát triển và kế hoạch giải quyết, thực hiện và kiểm tra các vấn đề của logistics và chuỗi cung ứng, hoạt động mua hàng, quản lý nguồn cung, quản lý các đơn hàng, kho bãi, giao nhận, vận tải, tồn kho, logistics điện tử, các luồng vận động trong chuỗi của doanh nghiệp/tổ chức;

 Tham gia hoạch định chiến lược, chính sách về logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp/tổ chức, ngành, địa phương;

 Tham gia phân tích, lập chương trình và kế hoạch và các tác nghiệp logistics và chuỗi cung ứng, hoạt động mua hàng, quản lý nguồn cung, quản lý các đơn hàng, kho bãi, giao nhận, vận tải, tồn kho, logistics điện tử, các luồng vận động trong chuỗi của sản phẩm/nhóm sản phẩm, của doanh nghiệp/tổ chức;

 Tham gia triển khai, tổ chức, phát triển, quản trị hoạt động logistics và chuỗi cung ứng, hoạt động mua hàng, quản lý nguồn cung, quản lý các đơn hàng, kho bãi, giao nhận, vận tải, tồn kho, logistics điện tử, các luồng vận động trong chuỗi của doanh nghiệp/tổ chức.

Cơ hội việc làm :  Sinh viên tốt nghiệp ngành học Logistics & Chuỗi cung ứng có khả năng làm việc tốt ở các bộ phận có liên quan đến hoạt động logistics và chuỗi cung ứng của các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, của ngành và địa phương; các bộ phận của ngành hải quan có liên quan về giao nhận vận tải; làm việc ở các doanh nghiệp/ tổ chức cung cấp dịch vụ logistics và các doanh nghiệp/ tổ chức có sử dụng dịch vụ/ có hoạt động logistics trong nước và quốc tế.