EVF- Đội thanh niên tình nguyện Khoa KT&KDQT

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ (NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ) - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

05/07/2023


✨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ (NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ) - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Bạn thích học Kinh tế và muốn tìm hiểu sâu hơn về nền kinh tế giữa các quốc gia? Vậy thì hãy đến ngay với Chuyên ngành Kinh tế quốc tế chương trình chuẩn của Trường Đại học Thương mại. Cùng tìm hiểu với chúng mình nhé!

 


? Chuyên ngành Kinh tế quốc tế là ngành học đào tạo và nghiên cứu sự liên kết, tác động, phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia, nói cách khác nó nghiên cứu các hoạt động giao dịch, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ được thực hiện giữa các quốc gia nhằm đạt được lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

? Chuyên ngành Kinh tế quốc tế thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế của trường Đại học Thương mại được thành lập từ năm 1998. Học Kinh tế quốc tế sinh viên nghiên cứu lý luận về Quan hệ kinh tế quốc tế, cơ sở phân tích, hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, những vấn đề hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam,..Khác với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sinh viên được học về Quản trị kinh doanh, chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như đầu tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương,…

? Những thông tin bạn nhất định phải biết khi tìm hiểu chuyên ngành Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế) của Trường Đại học Thương mại.

? Tên chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
? Mã trường: TMU
? Mã xét tuyển: TM12
? Chương trình đào tạo: Hệ chuẩn
? Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
? Điểm chuẩn các năm gần đây: 
Năm 2020: 26,3
Năm 2021: 26,95
Năm 2022: 26,50

----------------------------------------------------------------
? Website Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế: http://kinhtekinhdoanhquocte.tmu.edu.vn/
? Fanpage Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế: https://www.facebook.com/KinhtevakinhdoanhquocteTMU

#KhoaKinhtevaKinhdoanhquocte#DaihocThuongmai
#KhoaElanha #TuyensinhDaihoc2023#truyenthongtuyensinh2023