HEC - CLB KT&KDQT

[HEC - SỰ KIỆN THÁNG 11]

08/01/2022
Quãng thời gian này chắc hẳn mọi người đều đang bận rộn cho kì thi cuối kì nhất là những tấm chiếu mới như các bạn K57 đúng không nào? Và dù bận rộn như thế nhưng đại gia đình HEC vẫn luôn tham gia năng nổ các hoạt động bổ ích về cả chuyên ngành lẫn kỹ năng mềm. Bạn có tò mò xem tháng 11 vừa rồi bọn mình đã tham gia những sự kiện đáng chú ý nào không?

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TƯ DUY TRANH BIỆN
 

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'HEC Tư duy phản biện Critical Thinking TUẤN ANH DINO 一 Hec CLB KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ'


2. SINH HOẠT: HỌC TẬP CÙNG BAN CHUYÊN MÔN
 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HEC HEC Kinh tế và Kinh doanh quố‘c tế SINH HOẠT CHUYÊN MÔN HỌC TẬP CÙNG BAN CHÜYÊN MÃN nh f Hec CLB KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ'


3. SINH VIÊN LẤY KINH NGHIỆM Ở ĐÂU ĐỂ VIẾT CV
 

Có thể là hình ảnh về 2 người


4. CHỦ ĐỀ: THĂM QUAN NHÀ MÁY FMCG CÙNG UNILEVER
 

Có thể là tranh biếm họa về 2 người, màn hình và văn bản cho biết 'HeC vo hoang tien LyLy Người tham ia 245) BUILD YOUR EDGE LEAD U Unilever người tham gia Tuyến (Tổi) BK TP.HCM ANTDEMY N Người Nguyen Ta Thanh Unilever Đồng Mời BotattiếngT chuyện NGUYEN ngườc quá bạna! Tái: Nhập f nhắn đây.. Hec CLB KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ'


5. KOL - KOC TÁC ĐỘNG ĐẾN XÃ HỘI VÀ THƯƠNG MẠI
 

Có thể là tranh biếm họa về 7 người và văn bản


6. WEBINAR: BRAND DEVELOPMENT: CÁCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU LOCAL VÀ GLOBAL CHO TĂNG TRƯỞNG
 

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'HEC Kim Tuyen Sen Sor Người tham gia (249) TOMORROW MARKETERS 0:0226 Tuyến (Người hútri) Webinar BRAND DEVELOPMENT Cách dựng thương hiệu local và global cho tăng trưởng Đồng Minh Tran 0073 Nguyá…n Anh 20h00 21h30 nh 0882 07/11/2021 Đức Anh Minh Quang Founder Zoom 1912215456-TrầnNgọc DHMK17ITT -21091001 Hec CLB KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ'


7. LỚP TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN: DIỄN GIẢI VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ INCOTERMS 2020 - LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP TỪ MỘT SỐ TRANH CHẤP ĐIỂN HÌNH
 

Có thể là hình ảnh về 1 người


8. WEBINAR UNILEVER x ENIJOBS
 

Có thể là tranh biếm họa về 2 người, màn hình và văn bản cho biết 'HEC - Unilever Nguyen a Thanh Unilever Thanh Unilever 1914113 Nguyé... Viet Thanh ran Nguyễn n THẢO LUẬN ĐA PHƯƠNG CÙNG UNILEVER! f Hec CLB KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ'


9. WEBINAR: MANAGEMENT CONSULTING HAY MANAGEMENT TRAINEE
 

Có thể là hình ảnh về 1 người


10. MARKETING: GIAN NAN NHƯNG KHÔNG LAN MAN
 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản


11. SUPPLY CHAIN: NẮM BẮT RỦI RO - KHÔNG LO THẤT BẠI
 

Có thể là hình ảnh về 2 người


12. ADAPT TO LEG - GO
 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản


13. ĐẠI HỌC ĐỪNG HỌC ĐẠI
 

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản


14. ONLINE TRAINING CV
 

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản


15. LOGISTICS BƯỚC QUA ĐẠI DỊCH
 

Có thể là hình ảnh về 5 người và màn hình

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế