Quan hệ doanh nghiệp

RA TRƯỜNG CÓ SỢ THẤT NGHIỆP???

14/08/2022

Như các bạn biết, khoa E -Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đào tạo hai chuyên ngành Thương mại quốc tế (TM11) và Kinh tế quốc tế (TM12).

Theo khảo sát, hàng năm, Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế đào tạo rất nhiều sinh viên. Trong đó, 94% sinh viên ra trường có việc làm ngay sau 1 năm. 

Trong quá trình chọn ngành, chọn nghề tương lai đã bao giờ  các bạn sẽ thắc mắc các câu hỏi như:
Sau khi ra trường mình sẽ làm gì?
Ở đâu?
Mức lương ra sao?

Để giải đáp các câu hỏi đó, chúng ta hãy cùng xem các câu trả lời đến từ các bạn cựu sinh viên Khoa E nhé!

--------------------------------------------------------

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/KinhtevakinhdoanhquocteTMU
#KhoaKinhtekinhdoanhquocte 
#DaihocThuongmai
#TuyenSinh2022 
#Dinhhuongnghenghiep
#KhoaElanha #KhoaE