GIAO LƯU DOANH NGHIỆP VÀ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ
GIAO LƯU DOANH NGHIỆP VÀ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ Quan hệ doanh nghiệp Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm thành lập khoa: Kinh tế và Kinh doanh quốc tế.
Vào lúc 19h00 - 17/11/2018 tại hội trường H1 trường Đại học Thương Mại đã diễn ra chương trình giao lưu giữa Doanh nghiệp và Sinh viên.
19/11/2018