CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG Thực tế chuyến đi Tiếp nối thành công của buổi tọa đàm ngày 13 tháng 4 vừa qua về “Thực trạng phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới” tại trường Đại học Thương Mại, ngày 23 tháng 4, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) - Bộ Công Thương, tổ chức cho sinh viên của Khoa tham quan nơi làm việc thực tế tại Cục PVTM và tham gia hội thảo “Công tác PVTM của Việt Nam” tại Bộ Công Thương. 26/04/2021